ANBI status

 

Stichting GeefGelukDoor Zuidhorn

 

C. de Houtmanstraat 1

9801 ET Zuidhorn

Fiscaal nummer 815 675 331

 

 

Missie op korte termijn

De stichting stelt zich ten doel het in facilitaire en financiële zin ondersteunen van verzorging, revalidatie en herstelcentra in minder ontwikkelde landen in het algemeen en in het bijzonder het revalidatiecentrum PZOL in Grojec Polen, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

 

 

Visie

De stichting wil dit doel bereiken door onder meer:

• Het vormen van fondsen

• Het beschikbaar stellen van fysieke middelen waaronder apparatuur

• Het delen van kennis door het verrichten van organisatorische en adviserende werkzaamheden

• Het ontwikkelen en in stand houden van een kennisinstelling.

De stichting werkt ter realisatie van de doelstellingen nauw samen met het bestuur en de directie van de door haar ondersteunde instelling(en).

 

 

Bestuur

samenstelling

 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en vrijwilligers/medewerkers verrichten hun werkzaamheden op altruïstische basis. Onkosten worden zo mogelijk vergoed.

 

 

verslag van de uitgeoefende activiteiten

zie beleidsplan

 

 

financiële verantwoording

Door onvoorziene omstandigheden (o.m. forse gezondheidproblemen) binnen het bestuur van de stichting en stagnatie in de ontwikkelingen in Polen, konden er in 2013 nauwelijks activiteiten worden ontplooid. Wel zijn er een tweetal transporten van medicijnen, verbandstoffen en  medische hulpmiddelen bij PZOL Grojec Polen afgeleverd.

 

Intussen  is de situatie genormaliseerd en worden er allerlei activiteiten ontwikkeld m.b.t. de forse uitbreiding en verbouw van PZOL  Grojec in Polen.

 

 

Beleidsplan

downloaden

 

 

Zuidhorn 3 juni 2014