bestuur

Klaas  A. Wildeboer | voorzitter en initiator van de stichting

 

Geboren in 1943 en wonend in Zuidhorn.

Klaas is communicatieadviseur. Al jarenlang(sinds 1987) is hij actief betrokken bij hulpverlening aan ziekenhuizen en zorginstellingen in het zuiden van Polen. Wegens bijzondere verdiensten voor deze regio heeft hij in Polen een drietal onderscheidingen ontvangen.

Klaas was hoofdbestuurslid van de Nederlandse Gehandicaptenraad, thans CG-Raad te Utrecht. Voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten (NVHP). Lid van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) te Utrecht, lid van de Commissie Kwaliteit van de CRAZ, lid van de Commissie CQ-index patiënten ervaringsonderzoek en Aandachtspersoon voor de CRAZ van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in ’t kader van patiëntenperspectief. Verder was hij lid van de Expertgroep Kwaliteit op concern niveau van het UMCG, thans lid van het Stakeholdersoverleg van het UMCG. Vice-voorzitter van de Adviesraad WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor het Collége van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Zuidhorn.

Op 11 februari 2012 is hem voor zijn bijzondere verdiensten bij Koninklijke Besluit de  onderscheiding: “Ridder in de Orde van Oranje Nassau.” verleend.

 

Speciaal de aandachtsvelden: In- en externe betrekkingen, communicatie en informatie.

 

 

Auktje Smedes | van der Zaag secretaris

 

Geboren in 1969 en wonend in Niezijl

Auktje heeft bestuursrecht gestudeerd en is werkzaam bij de provinciale overheid Groningen. Ze is daar betrokken bij het onderwijsbeleid en houdt zich o.a. bezig met de kwaliteit van het onderwijs en de gevolgen van een krimpende bevolking in een aantal delen van de provincie. Ze heeft nauwe banden in Roemenië en voelt zich verbonden met de woon- en leefomstandigheden van mensen in Oost-Europese landen.

 

 

Michel Boot | penningmeester

 

Geboren in 1969 en wonend in Zuidhorn

Michel is Accountmanager Private Banking bij de Rabobank Burgum de Lauwers in Surhuisterveen. Eerder heeft hij bij diverse assurantie tussenpersonen gewerkt. Voor zijn carriére in de financiële dienstverlening heeft hij 7 jaren bij de Koninklijke Marechaussee gediend. Bij de PKN gemeente in Zuidhorn is hij voorzitter geweest van de Kindernevendienst. Momenteel vervult hij de functie van Jeugddiaken en is actief in de jongeren organisatie JOP Zuidhorn.

 

Speciaal aandachtsveld: fondsenwerving.

 

 

Ruud J.G. Smienk

 

Geboren in 1964 en wonend in Zuidhorn

Sinds 1982 was hij werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan zo’n 17 jaar op een Kinder Intensive Care. In de jaren dat hij in het UMCG te Groningen werkte, is hij vervolgens in aanraking gekomen met het onderwijs. Begin deze eeuw heeft hij een docentenopleiding gevolgd en na 25 jaar als verpleegkundige gewerkt te hebben, is hij in augustus 2007 definitief overgestapt van het werken in de gezondheidszorg naar het lesgeven aan beginnend verpleegkundigen aan de Academie voor Verpleegkunde ( HBOV ) aan de Hanze Hogeschool in Groningen.

Per 1 september 2009 is hij aangesteld als Hogeschooldocent Algemene Gezondheidszorg, waar het zijn taak zal zijn om het onderwijs zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven.

In zijn vrije tijd is hij o.m. jeugdouderling binnen de plaatselijke PKN Hervormde Gemeente.

 

Aandachtsvelden: kennisoverdracht/ uitwisseling en scholing

 

 

Gerrit Th. Kleene

 

Geboren in 1962 en wonend in Oldekerk

Gerrit is zelfstandig ondernemer en sinds 2010 oprichter van MIND-UPGRADE.

Dit is een bedrijf dat bedrijfstrainingen geeft. Daarvoor is hij 23 jaren werkzaam geweest voor verschillende bedrijven als commercieel manager/vertegenwoordiger en demonstrateur. Hij heeft veel ervaring in het in de markt zetten van nieuwe producten.

 

Aandachtsvelden: producten en bedrijfsleven

 

TOP