nieuws

 

Het huisjesproject

Met het huisjesproject willen wij als stichting het mogelijk maken om instellingen , ondernemingen , kerken en verenigen om de stichting financieel te steunen.

Dit door acties te houden met als doel geld te genereren voor de Stichting GeefGelukDoor.

 

Hoe!

Door het plaatsen van miniatuur huisjes die zijn voorzien met het logo van de stichting en vervaardigd door De Zijlen (sociale werkplaats). Bij verschillende verenigingen, kerken en bedrijven.

 

De bedoeling is dat de vereniging, kerken en bedrijven aan het geplaatste huisje een actie verbinden en deze enige tijd houden.

Na een afgesproken periode wordt het huisje weer bij ze opgehaald en in het bijzijn van een afgevaardigde van de vereniging, kerk of bedrijf open gemaakt om te zien wat er is op gehaald voor de stichting.

Vervolgens krijgt de vereniging, kerk of bedrijf een schrijven met een bevestiging van het opgehaalde geld voor de stichting.

Het huisje kan dan weer bij een volgende instelling of bedrijf worden geplaatst.

 

TOP