Raad van Advies

 

De heer prof. dr. J. (Jacques) Scheres

Academisch Ziekenhuis Maastricht en National Instituut Hygiëne Warschau

Adviseur Europees Parlement en bestuurslid Stichting Gaude Mater Polonia

 

De heer mr. drs. F. A. Keuning - Zuidhorn

Broekema. Keuning. Nielsen notarissen Groningen

 

De heer ir. F. S. Kuiper - Oosterwolde

Voorzitter van het bestuur van de Stichting O.I.M. Orthopedie Assen

 

De heer prof. dr. K. Postema - Gieten

Revalidatiegeneeskunde: Centrum voor revalidatie Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Revalidatie Centrum Beatrixoord Haren (Gron)

 

De heer prof. W. H. Eisma – Roden emeritus hoogleraar revalidatie

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

 

De heer prof. dr. G.J.E.M. Sanders

Ubbo Emmius Fonds Rijksuniversiteit Groningen

 

Mevrouw Hetty de With

Directeur van De Zijlen – Tolbert, een organisatie voor kinderen,

 jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

 

Mevrouw dr. M. J.  Meihuizen – De Regt – Groningen

Voormalig directeur revalidatiezaken Revalidatie Friesland

 (voorheen Lyndensteyn) Beetsterzwaag

 

De heer prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga, FRCP Edin, FRCPath – Zuidhorn

Bijzonder Hoogleraar Internationale Ontwikkeling van Transfusiegeneeskunde

Academisch Instituut ‘International Development of Transfusion Medicine’ (IDTM),

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

 

De heer dr. T. van Laar – Zuidhorn

Afdeling Neurologie Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

 

De heer J. P.H.(Jan Peter) Kroes – Westervelde

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Woonzorgcentra Westerkwartier Zuidhorn.

 

De heer E. Bekkema – Noordhorn

Bouwkundige

 

TOP