GeefGelukDoor

 

Stichting GeefGelukDoor helpt al sinds 1987! Helpt u/jij ons om dit te kunnen blijven doen?

 

Wilt ook u een klein beetje van uw geluk door geven aan de minder gelukkige medemensen in Centraal en Oost Europa?!

 De Stichting GeefGelukDoor is een organisatie die adviserende, ondersteunende, ook in facilitaire zin en financiële hulp verleent aan zorginstellingen. Zoals ziekenhuizen, verzorging, revalidatie en herstelcentra in minder ontwikkelde landen, in ’t bijzonder in Centraal en Oost Europa.

 

Al in 1987 is er gestart met grootscheepse succesvolle hulp aan ziekenhuizen in het zuiden van Polen. Sinds 2006 is de stichting structureel betrokken bij Powiatowy Zaklad Opiekunczo-Leczniczy (PZOL) gevestigd in Grojec in de regio Oswiecim (Auschwitz) in Polen. Deze zorginstelling is een verzorging- en rehabilitatiecentrum voor mensen met (zeer zware) meervoudige beperkingen uit heel Polen.

 

Wij vragen op dit moment uw bijzondere aandacht voor PZOL in Polen. Dit verzorgingscentrum moet een grootscheepse uitbreiding en verbouwing ondergaan. Eind 2016 moet dit gerealiseerd zijn! Anders zal dit centrum moeten sluiten. Patiënten en bewoners uit heel Polen worden hier opgenomen.


Geef een klein beetje van uw/je eigen geluk door aan de patiënten en bewoners van PZOL in Polen en daarbuiten, voor een menswaardige verblijfsomgeving en veel betere behandelingsmogelijkheden. Ondanks de positieve ontwikkelingen in Polen, is vooral op het gebied van de gezondheidszorg, zeker voor mensen met beperkingen, hulp nog zeer hard nodig.

Voor meer inhoudelijke informatie over onze stichting, haar werkzaamheden en plannen mogen wij u verwijzen naar: Het Beleidsplan 2014 – 2018 elders op deze website.

 

 

download beleidsplan

 

 

TOP